• KAYIT ONAYI

Kredi Kartı ve Banka Kartı ile ödeme yapmış olan katılımcılarımız kayıt onaylarını internet sitemizdeki ‘Yarış Bilgileri’ bölümünde bulunan ‘Katılımcı Listesi’ sekmesinden görebilirler. Kayıt onayı için e-posta ile bilgilendirme yapılacaktır.

  • KAYIT DEĞİŞİKLİĞİ

Kayıt değişikliği talep eden katılımcıların info@bodrumyarimaratonu.com adresine değişiklik taleplerini iletmeleri gerekmektedir. Kayıt değişikliği 19 Eylül 2024 tarihine kadar sadece e-posta yoluyla yapılmaktadır. Bu tarihten sonra gelen kayıt değişikliği talepleri işleme alınmayacaktır.

  • KAYIT İPTALİ

Herhangi bir sebeple yarı maraton, 10K ve 5K yarışlarına katılmama durumunda kayıt bedeli iade edilmemekte ve başkasına devredilememektedir; isim değişikliği yapılamamaktadır.

  • MESULİYET VE SİGORTA

Yarı maraton, 10K ve 5K parkurlarına katılımda mesuliyet kişilere aittir. Organizatör firma, gerçekleştiren kuruluş ve Bodrum şehri her türlü mesuliyetten muaftır. Buna kazalar, çalınan kıyafet ya da başka araç / gereçler de dahildir. Spor alanında tıbbi kontrol özellikle tavsiye edilmektedir. Katılım belgelerinin ulaşmasıyla tüm katılımcılar, kendilerinin ve ekip arkadaşlarının koşuya katılmalarında herhangi bir sağlık engelinin bulunmadığını kabul ederler.

  •  SAĞLIK HİZMETLERİ

Tüm güzergah boyunca ve bitiş noktasında sağlık hizmetleri bulunacaktır.

BODRUM YARI MARATONU KAYIT VE KATILIM ŞARTLARI (TAF) KURALLARI

Bodrum Yarı Maratonu veya Koşusu; “Organizatör” olarak adlandırılan, Mint Organizasyon Ltd. Şti. tarafından,  işbirliği ortaklarının ve hizmet sağlayıcılarının desteğiyle, yerel olarak barındırılır ve düzenlenir.

1. UYGUNLUK
Katılımcılar, Bodrum Yarı Maratonu veya Koşusu’na kaydolarak Katılım Şartlarını kabul ve beyan etmiş olur.
Bu bağlamda :

1.1- 6 Ekim 2009 ve öncesi doğumlu, yeterli sağlık koşullarına sahip erkek ve kadın koşucular 5K parkurunda;  6 Ekim 2007 ve öncesi doğumlu, yeterli sağlık koşullarına sahip erkek ve kadın koşucular 10K parkurunda; 6 Ekim 2005 ve öncesi doğumlu, yeterli sağlık koşullarına sahip erkek ve kadın koşucular yarı maraton parkurunda yarışabilir. Organizatör gerekli gördüğü durumlarda sağlık raporu ve/veya yaş prosedürlerine göre taahhütname talep edebilir.

1.2- Yukarıdaki yaş sınırları, izin verilen tekerlekli sandalyedeki katılımcılar için de geçerlidir.

1.3- Katılımcıların ulusal ya da yerel kanunlar nedeniyle, Bodrum Yarı Maratonu veya Koşusu veya Koşusu’na katılmalarına izin verilmemesi halinde, organizatör sorumlu olmayacaktır.

1.4- Kişi başına tek bir girişe/kayda izin verilir.

1.5- Organizatör, Katılımcının tüm kimlik bilgilerini doğrulama hakkına sahiptir. Kimlik bilgileri hakkında hatalı veriler içeren kayıtlar, uygunsuz kabul edilecektir.

1.6- Organizatör, toplam katılımcı sayısını sınırlama hakkını saklı tutar. Böylesi bir durumda; katılımcılara, www.bodrumyarimaratonu.com sayfasından bilgi verilecektir.

1.7- Özel kategori yarışlarının mevcut olduğu hallerde; Organizatör, www.bodrumyarimaratonu.com’da zamanında duyurulacak şekilde, minimum ve maksimum katılımcı sayısı belirleme hakkını saklı tutar.

1.8- Bodrum Yarı Maratonu veya Koşusu sadece Organizatörün takdiriyle koşulacaktır. Organizatörün etkinlik ile bağlantılı bütün konularla ilişkili kararı nihaidir ve hiçbir yazışmaya girilmeyecektir.

2. KAYIT VE KATILIM

2.1 Bodrum Yarı Maratonu veya Koşusu’na kayıt olmak ve etkinlikle ilgili tüm bilgilere ulaşmak için www.bodrumyarimaratonu.com adresine başvurulur. Kaydınızda bulunan irtibat bilgileri, gerekli güncellemeleri size bildirmek için kullanılacaktır.

2.2 Aşağıda bulunan veriler www.bodrumyarimaratonu.com ‘daki listelerde ve sonuçlarda yayınlanacaktır. (Ad, soyad, uyruk, yaş grubu, kulüp/şirket bağlantısı (tam belirtilmişse). Etkinliklerin başlangıç listelerinin ve sonuçlarının yayınının zamanı ve yeri www.bodrumyarimaratonu.com ‘da duyurulacaktır.

2.3 Bodrum Yarı Maratonu veya Koşusu’na katılma hakkı kişiseldir, yarış numaraları ve katılım hakları devredilemez.

2.4 Bodrum Yarı Maratonu veya Koşusu öncesi, herhangi bir anda, katılımcı etkinlikten çekilebilir. Etkinlikten çekilmeye karar verilmesi halinde, mücbir sebebiniz olsa dahi, ücret geri ödenmeyecek ve etkinliğe giriş hakkınızı bir başkasına devretmeniz mümkün olmayacaktır.

3. KAYIT ÜCRETİ VE ÖDEME YÖNTEMLERİ

3.1 Bodrum Yarı Maratonu veya Koşusu’na katılım, www.bodrumyarimaratonu.com adresinden, kredi kartı ve banka kartı seçenekleriyle sağlanabilir. Ödemelerin içeriğinde tüm vergi ve harçlar bulunmaktadır. Ödeme yapıldıktan sonra kayıt tamamlanmış olacaktır. Kredi kartı ve banka kartı seçeneği ile yapılan ödemeler yerel yazılı hukuka tabi olarak bağlayıcı, ertelenemez, takas edilemez, devredilemez, geri ödenemez olur. Organizatör’ün herhangi bir sebeple ya da sebepsiz olarak etkinliği iptal etmesi, tarihi, şehri, parkuru veya yarış km.lerini ya da konumunu değiştirmesi sebepleri ile etkinliğe katılınmaması durumunda, hiçbir sebeple Kayıt Ücreti geri ödenmez. Ödeme başarıyla yerine getirildikten sonra, Organizatör ile Katılımcı arasında kayıt tamamlanınca bu Katılım Şartları’nı temel alan sözleşme ilişkisi doğrudan kurulur. Sözleşme şartlarını işbu katılım şartları oluşturur.

3.2 Organizatör, Kayıt Dönemi sırasında Kayıt Ücreti’ni herhangi bir sebeple yerel olarak ayarlama ve değiştirme hakkını saklı tutar.

3.3 Bodrum Yarı Maratonu veya Koşusu’na katılan Katılımcı’nın hiçbir sebep ile katılım için girilen yolculuk masrafları ve diğer masrafları karşılanmayacaktır. Organizatör’ün yapabileceği değişiklikler veya iptaller ile alakalı, ulaşım veya konaklama masraf, İptal ve değişiklik bedellerine karşın herhangi bir sorumluluğu olmayacak, şikayet veya dava konusu yapılamayacaktır.

3.4 Kayıt ücretinin yegane karşılığı Yarış Numarası, Çip ve Bodrum Yarı Maratonu veya Koşusu’na Katılma Hakkı’dır.

3.5 Yarışın birincisine ödül verip vermeme konusunda tek ve nihai karar Organizatör’ündür. Ödül vermek isterse; ödülleri değiştirme, iptal etme ve/veya ödüllerin herhangi birini ya da hepsini, benzer değerde ödüllerle değiştirme hakkını saklı tutar. Ödül olarak nakit alternatifler sağlanmayacaktır ve ödüller devredilemez ve geri ödemesizdir. Organizatör’ün Bodrum Yarı Maratonu veya Koşusu ile bağlantılı bütün ödüllerle ilişkili kararı nihaidir.

3.6 Kazanan katılımcı, Organizatör’ün talimatları uyarınca ve Organizatör tarafından bildirim zamanında belirtilen süre (yarışın bitim tarihinden sonraki ilk 15 gün)içinde ödülünü almazsa, ödülden feragat etmiş olacaktır ve Organizatör, bir alternatif galip belirleme hakkını saklı tutar.

4. ORGANİZATÖRÜN KATILIM ŞARTLARINI DEĞİŞTİRME VE DİSKALİFİYE ETME HAKKI

4.1 Organizatör Katılım Şartları’nı değiştirme hakkını saklı tutar ve bu değişiklikler www.bodrumyarimaratonu.com ‘da yayınlanacaktır.

4.2 Organizatör; kendisi dışındaki herhangi bir nedenle, Uluslararası  Bodrum Yarı  Maratonu veya Koşusu ‘nun yapılmasının tehlikeli ya da sakıncalı olduğunu düşünürse; geçerli kanun ve düzenleyicileri göz önünde bulundurarak, sorumluluk ve yükümlülüğü olmaksızın, Bodrum Yarı Maratonu veya Koşusu’nu iptal etme, değiştirme, doğmuş sözleşmeyi tek taraflı feshetme, Etkinlik’in tarihi, başlangıç saati, parkuru ve mesafesi gibi ayrıntılarını ve/veya Etkinlik ile bağlantılı olarak sunulan imkanları değiştirme hakkını saklı tutar. Terör, halk ayaklanması, genel yas veya ciddi terör riskleri sebebi ile organizatör yarışı iptal edebilir veya tarih, güzergah değiştirebilir.

4.3 Bodrum Yarı Maratonu veya Koşusu sırasında, Organizatör tamamen kendi takdiriyle, Katılımcı’yı bu Katılım Şartları’na uymadığı için ya da geçerli olan hallerde; Etkinlik’de, Etkinlik öncesinde ya da Etkinlik ile ilgili faaliyetlerdeki davranışlarının, herhangi bir noktada rahatsız edici olması, bir kişiye, mala ya da Organizatör’ün itibarına zarar verebilecek nitelikte olması ya da zarar vermesi, sosyal medyada Organizatör’ü veya Etkinlik’i suçlayıcı, rencide edici veya terör ile ilintili paylaşımda bulunması, giriş formlarında yanlış bilgiler vermesi, centilmenlik dışı davranışlarda bulunması, gayri resmi bir numara ya da yarış etiketiyle yarışması, başka bir kişiye atanmış ya da başka bir etkinliğin resmi numarası ya da yarış etiketiyle yarışması, resmi bir numarayı ya da yarış etiketini başka bir kişiye iletmesi, bu numara ya da etiketi başka bir kişiden edinme girişiminde bulunması, yarış sırasında Etkinlik’e kaydolmamış bir kişiye tavşan atletlik yaptırması ve sağlık, güvenlik sebepleri dahil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere; başka herhangi bir türde, yasa dışı ya da uygunsuz davranış nedeniyle diskalifiye etme ve çıkarma hakkını saklı tutar. Kazanan bir Katılımcı’nın diskalifiye edilmesi halinde; ödül hakkı düşecek ve/veya ödül bağışlanacak ya da alternatif bir galibe verilecektir. Herhangi bir sebeple diskalifiye edilen Katılımcı’ya geri ödeme yapılmayacaktır. Bir Etkinlik’den diskalifiye edilmiş bireylerin adı resmi sonuçlardan çıkarılacaktır.

5.HAKLARIN VERİLMESİ

5.1 Organizatör ya da yetki verebileceği üçüncü taraflar, Etkinlik’den ses kayıtlarını, video kayıtlarını ve fotoğrafları yakalama ve kullanma; isminizi, görüntünüzü, sesinizi, performansınızı ve biyografi malzemenizi herhangi bir amaç için (ticari, pazarlama, tanıtım, haber ya da başka türlü olsun) bütün ortamlarda, sonsuza kadar, yerel yazılı hukuka göre, kullanmak hakkına sahip olacaklardır.

5.2 Organizatör; Etkinlik ile ilgili elinde bulunan tüm görsel ve işitsel doneleri, radyo, televizyon, sinemalar, etkinlikler, veri taşıyıcıları ya da herhangi bir ortamda ve dünya çapında kullanma, yayınlama, görüntüleme, gösterme, çoğaltma ve/veya halka sunma imkanına sahip olacaktır. Organizatör görsel ve işitsel donelerde tadilatlar yapma, aralar verme, kesimler yapma ya da başka değişiklikler yapma ve bu tadil edilmiş görsel ve işitsel doneleri kısıtlama olmadan kullanma hakkına sahip olacaktır. Organizatör; verilmiş hakları, herhangi bir üçüncü tarafa devretme iznine sahiptir. Etkinlik’de bir Katılımcı olarak adınızın geçmeyebileceğini kabul edersiniz ve Etkinlikle ilişkili herhangi bir mecrada görünmenizden mali bir kazanç elde etmeyi beklemezsiniz. Mevcut Katılım Şartlarını kabul ederek, Organizatöre bu görsel ve işitsel doneleri, yukarıda ayrıntıları verilen koşullarda, kullanma hakkı verirsiniz. Bu kapsamlı hak atamasının yegâne karşılığı, Bodrum Yarı Maratonu veya Koşusu’na katılma ve onu kazanma şansı yakalamak olacaktır.

5.3 Katılımcı, Organizatör’ün (bağlı şirketleri ve ortakları dâhil) kayıt verilerini, yerel yazılı hukuk uyarınca, sınırlamalara tabi olarak, Bodrum Yarı Maratonu veya Koşusu ile ilişkili olarak tanıtım, ticaret ve/veya pazarlama amaçlarıyla kullanma izni olduğunu kabul eder.

6. BİLGİLERİN TOPLANMASI VE VERİ KORUMA

6.1 Aşağıdaki “Kişisel Veriler” Katılımcı’nın ismiyle beraber bağlantılı olarak tutulan bütün verileri tarif eder. Bu vesileyle Bodrum Yarı Maratonu veya Koşusu ile bağlantılı olarak Katılımcı girilen Kişisel Veriler’in doğru ve güncel olduğunu onaylamış olur.

6.2 Organizatör dünya çapında çalıştığı için; kişisel bilgileri, bütün ilgili veri koruma düzenlemelerine uygun olarak, ikamet ülke dışındaki başka ülkelere aktarabilecektir. Kişisel Veriler sadece Bodrum Yarı Maratonu veya Koşusu ile bağlantılı amaçlar için gerekli olan süre boyunca kullanılacaktır. Bu süre ödülleri dağıtmak ya da vergiyle ilişkili veya diğer yasal araştırmaları yerine getirmek için, Bodrum Yarı Maratonu veya Koşusu’nun tamamlanmasından sonraki bir süreyi de kapsamaktadır.

6.3 Kazanan Katılımcı’dan, Bodrum Yarı Maratonu veya Koşusu ile ilişkili makul promosyon faaliyetlerinde yer almaları istenecektir.

6.4 Organizatör ve yüklenicileri, sizinle Uluslararası Bodrum Yarı Maratonu veya Koşusu ile ilişkili olarak e-posta, telefon ya da başka yollarla irtibat kurabilir. Katılımcı’nın herhangi bir anda bu Kişisel Veriler’in tamamen ya da kısmen değiştirilmesini ve/veya silinmesini isteme hakkı vardır. Böyle bir durumda Organizatör bu verilerin uygun olan en kısa sürede silinmesini temin edecektir.

6.5 Yarış startı verildikten sonra gecikmeli katılımlar kabul edilmeyecektir. Çip ve/veya koşu göğüs numarasının kayıp edilmesi halinde etkinlik katılımı imkansız hale gelir böyle bir durumda gerçekleşmeyen katılımlar için organizatör sorumluluk kabul etmez, katılım bedeli iade edilmez.

6.6 Diskalifiye durumunda, Organizatör’ün bu durumu yayınlama yükümlülüğü yoktur.

6.7 Katılımcı tamamen kendi sorumluluğuyla Uluslararası Bodrum Yarı Maratonu veya Koşusu’na katılımıyla ilgili olarak, fiziksel kondisyonunu belirler ve Organizatör, Katılımcı’nın herhangi bir tıbbi/sağlık sorunu için sorumlu tutulamaz.

6.8 Yarış kategorileri ile ilgili tüm seçimler Katılımcı’nın sorumluluğundadır ve Organizatör’ü bağlamaz. Bir Katılımcı’nın, Bodrum Yarı Maratonu veya Koşusu ile ilgili eylemleri yerine getirirken kendini sakatlaması halinde Organizatör sorumlu değildir. Organizatör, gerekli gördüğü hallerde, Katılımcı’yı bir sağlık kuruluşuna yönlendirebilir. Sağlık kuruluşunda Katılımcı’ya uygulanabilecek tıbbi bakımla ilgili olarak oluşabilecek masraflar, Organizatör’ün sorumluluğunda değildir ve Katılımcı tarafından karşılanır.

6.9 Kayıt Dönemi süresince, Organizatör yeni yarış parkurları ekleme, mevcut parkurlarda değişiklikler yapma ve parkurlarla ilgili yeni bilgiler açıklama hakkını saklı tutar. Organizatör’ün parkurlarla ilgili olarak sağladığı her türlü bilgi, özel olarak bilgi amacına hizmet eder ve Organizatör üzerinde bağlayıcı bir etkiye sahip değildir.

6.10 Organizatör’ün ve Yarış Personeli’nin talimatlarına uymak zorunludur. Etkinlik’in düzgün gidişatını rahatsız eden ya da Katılımcılar’ın güvenliğini tehlikeye atan riayetsizlik olması halinde, Organizatör herhangi bir anda ilgili kişiyi Etkinlik’den yasaklama ve/veya diskalifiye etmeye yetkilidir. Sağlık personeli; katılımcılarla ilgili karar verme tasarrufuna sahiptir. Katılımcı ile ilgili hiçbir nedenhiçbir şekilde organizatörün sorumluluğu olarak kabul edilmeyecektir. Katılımcı, yaralanma vb durumlarda, Organizatör’ün, Yarış Personelinin ya da İşbirliği Ortakları’nın hiçbir şekilde sorumluluk üstlenmeyeceklerini teyit eder. Katılımcı’dan kaynaklanan bir zarara uğraması halinde; Organizatör’ün, tüm yasal hakları saklı tutulacaktır.

6.11 Organizatör yarış ile alakalı km. farklılıkları yaratabilir, koşunun mesafelerini ve bu şekilde nevini, koşunun temsil edildiği ilgili federasyonu değiştirebilir. Katılımcı’nın ve diğer herkesin iyiliği için Organizatör’ün yarışma ve güvenlik kurallarına uyulması zorunludur. Organizatör veya Yarış Personeli herhangi bir anda Katılımcı’nın katılımını reddedebilir. Organizatör; kendisi dışındaki hiçbir sebepten dolayı, Katılım Şartları kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirememesi ya da geç yerine getirmesi halinden sorumlu tutulamayacaktır. Organizatör tamamen kendi takdiriyle, Etkinlik Alanı’nda park etme, depolama, kıyafet değiştirme ve/veya temizlik tesisleri sağlayabilir. Fakat bu tesislerin kullanımı, özel olarak Katılımcı’nın sorumluluğundadır ve Organizatör bu tesislerin kullanımından doğan kayıp ya da zararlardan sorumlu olmayacaktır.

6.12 Bodrum Yarı Maratonu veya Koşusu ile ilgili tüm resmi prosedürler; sadece etkinliğin yapıldığı şehrin mahkemelerinin özel yetki alanına tabi olacaktır.

6.13 Bodrum Yarı Maratonu veya Koşusu ile ilgili tüm resmi kurumlarda gelebilecek ek lisans bedelleri ve/veya sporcu sigorta bedeli gibi ilave ücretler ödenmiş veya ödenecek kayıt bedeline dahil değildir. Federasyon ve/veya ilgili resmi kurumların talep edeceği bedeller ilaveten ödenir. Organizatör’ün sorumluluğunda değildir ve Katılımcı tarafından karşılanır.

6.14 Organizasyon Yapımcısı’nın, yarış günü koşullarının güvensiz olduğuna karar vermesi halinde, yegane takdir yetkisine haiz olarak erteleme ya da iptal kararı vereceğini kabul ve taahhüt ederim. Etkinlik’in, doğal afetler (rüzgâr, ağır yağmur, yağmur, dolu, fırtına, hortum, deprem de dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan), terör olayları, olağanüstü hal, yangın grev tehdidi ya da grev durumu, iş gücü sıkıntıları, işlerin durdurulması, ayaklanma, savaş, kamu ayaklanması, sel, kaçınılmaz can kaybı, yarış güzergahı koşulları veya Organizasyon Yapımcısı’nın kontrolünün ötesinde ya da yerel yönetimlerin talebiyle cereyan eden herhangi bir sebeple ertelenmesi ya da iptali durumunda, Organizasyon Yapımcısı’nın, Etkinlik ile bağlantılı Katılım Ücreti ve diğer masrafları geri iade etmeyeceğini Katılımcı kabul eder.

“Toplam 6 ana madde ve alt maddeleri ile bir bütün olan, Bodrum Yarı Maratonu veya Koşusu’na Kayıt ve Katılım Şartları’nı özgür iradem ile okudum. Yazım punto ölçülerinin ve yazım dilinin net ve anlaşılır olduğunu, Kayıt ve Katılım Şartlarında yer alan tüm detayları kabul ederek ve hiçbir maddeyi dava konusu etmeyeceğimi taahhüt ederek, yarışmaya katılıyorum.”

BODRUM YARI MARATONU

Ekim ayının ilk haftası düzenlenecek olan Bodrum Yarı Maratonu; 21K – 10K – 5K etapları ile tarih ve güzellik dolu parkurunda; Myndos kapısı, Antik Tiyatrosu, Bitez ve Kumbahçe sahilleri ile tüm koşu severleri ve ailelerini heyecanla bekliyor.

İLETİŞİM

info@bodrumyarimaratonu.com